Milko Mléčný bar Varnsdorf

20.5.2019
Varnsdorf

V rámci dlouhodobé spolupráce s firmou Milko - Polabské mlékárny a.s. spolupracujeme i na návrhu sítě Mléčných barů provozované firmou Milko. Vzorová prodejna je zbudována na okraji areálu Varnsdorfské sýrárny, která patří společnosti Milko.

Prodejna nahradila původní prodejnu ve výrobní budově, která již nevyhovovala počtu zákazníků nová poloha rovněž umožnila oddělení provozu prodejny nezávisle na výrobním provozu sýrárny. Na projektu jsme spolupracovali od úvodních úvah při hledání vhodné pozice pro umístění prodejny v areálu, přes studie, dokumentaci pro stavební povolení, včetně vyřízení inženýrinku po prováděcí dokumentaci, návrh interiéru a autorský dozor během výstavby. Na návrhu interiéru jsme spolupracovali s M.A.Martinou Krtičkovou.

 

 

Na stavbě spolupracovanla firma Havax, která zajistila kompletní dodávku stavby na klíč, od základů po střechu, včetně zajištění vybavení interiéru prodejními pulty, osvětlením, obkladem prodejních pultů pomocí desek z Krion, vytápění, chlazení, VZT a parkoviště.

Projekty