Mariina vyhlídka NPČS

12.3.2021
NP České Švýcarsko

 Měli jsme tu čest zpracovat návrh nového altánku na Mariině vyhlídce v NP České Švýcarsko.

Z transportu na vrchol Mariiny skály

Dne 24.2.2021 došlo po několika odkladech z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek k dlouho očekávanému přenesení konstrukce nového altánu na Mariinu vyhlídku. Z důvodu velmi špatné dostupnosti vrcholku skalní věže, na kterém je Mariina vyhlídka umístěna a s tím spojených rizik v podobě dlouhého termínu, rizika poškození cesty i přenášených prvků, následné montáže ve vysokých výškách a s tím i riziko nedokonalého provedení, bylo rozhodnuto o vynesení předmontovaného altánku a dalších prvků pomocí vrtulníku z nedaleké louky na okraji obce Jetřichovice. Letecké práce v tomto případě prováděla firma Techmont ze slovenské republiky, která disponuje velkým nákladním vrtulníkem MI-8T, s nosností v podvěsu až tři tuny.

Tento poměrně neobvyklý způsob přepravy si nenechalo ujít několik desítek přihlížejících, včetně štábů místních i celostátních mediálních společností(např.: iDNES.cz). Se zajištěním bezpečnosti při realizaci leteckých prací pomohli zhotoviteli firmě Hantych s.r.o. pracovníci NP České Švýcarsko, kteří zajistili uzavírku přístupových cest v okolí Mariiny vyhlídky, tak aby nedošlo ke vzniku nebezpečných situací, kdy hrozilo například zranění osob odletujícími kameny sfouknutými ze skalních věží, případně padání suchých větví a stromů, způsobených přelety vrtulníku.

Samotnému vzletu vrtulníku předcházela důkladná příprava a zajištění přepravovaného nákladu do jednotlivých balíků, kdy hmotnost jednotlivých přepravovaných těles mohla být s ohledem na nadmořskou výšku, panující počasí a stav paliva ve vrtulníku roven max. hmotnosti 2,7 tuny. Jednotlivá břemena musela být správně vyvážena a svázána. Dále proběhla poslední konzultace průběhu jednotlivých letů a jejich návaznosti. Bylo rozhodnuto o rozdělení přeletů do dvou vzletů s několika přelety. Na samotný začátek došlo k vynesení drobných dílů a potřebného nářadí na skálu v tzv. Big bagu, v obdobných vacích byly z okolí skalní věže sneseny zbytky starého altánku, pro tyto práce byl na vrtulníku připevněn dlouhý závěs, aby vrtulník dosáhl k patě skalní věže.

Po snesení posledního Big bagu s odpadem již došlo ke zkrácení úvazu a došlo ke všemi přihlížejícími očekávanému přesunu samotného vyhlídkového altánku na vrchol skalní věže. Přesun samotného altánku proběhl bez jakýchkoliv komplikací. Po altánku následoval ještě přesun vyhlídkové plošiny před samotný altánek, která chrání vrchol skály před prošlapání od velkého množství návštěvníků. Po usazení plošiny již došlo k ukončení prvního letu. Mezi prvním a druhým letem zaměstnanci firmy Hantych s.r.o. provedli bezpečné ukotvení altánku a plošiny před ním. Současně s kotvením nové vyhlídky došlo k uvolnění starého schodiště na plošinu, které do poslední chvíle muselo sloužit k přístupu na skalní vrchol i jako případná uniková cesta z vrcholu. Po té již následoval druhý let, během kterého vrtulník na vrchol vynesl ještě materiál na dokončení altánku, podlahové pororošty, odnesl staré schodiště a nakonec dovezl a mistrovským kouskem pilot vrtulníku ve spolupráci se svými navigátory na skále usadil na místo nové schodiště. Následně pilot s vrtulníkem ještě jednou přistál na přilehlé louce, kde si se svými kolegy sbalili své vybavení a mohli odletět vstříc domovu a dalším dobrodružstvím. Pilot si mohl pochvalovat velmi dobré povětrnostní podmínky, kdy v době letů téměř nefoukal žádný vítr, teplota se po ranním mrazu zvedla nad 10°C a jedinou překážkou mohla být slabší mlha, která se v průběhu dne rozpouštěla jen velmi pomalu.

Na realizační firmu teď ještě čeká provést dokončení prací přímo na vrcholku skalního masivu. Chybí ještě dokončit střechu, respektive osadit zbylé krokve, které nemohli být na altánku při transportu z důvodu odlehčení konstrukce pro transport a kolize se závěsy. Dále bude provedeno pobítí střechy a položení plechové falcované krytiny, včetně oplechování. Dokončení prvků zábradlí, definitivní usazení tzv. nahrubo osazeného schodiště a podobně.

S otevřením vyhlídky počítá NP České Švýcarsko, v období velikonoc, podle rychlosti jakou se stavební firmě podaří vyhlídku dokončit. Termín dokončení už teď bude jistě velmi závislý na přízni počasí, kdy na vrcholku se rozhodně nedá pracovat, za všech povětrnostních podmínek.

Realizační firmě se tak podařilo využít k přeletu termín ještě před začátkem hnízdění chráněných sokolů v okolí vyhlídky v Národním parku, a které by pozdější termín přeletu vyhlídky již mohl vyrušit během jejich hnízdění. Takové vyrušení by pak mohlo vést k opuštění hnízda a tím i k neúspechu při vyvádění mláďat. I z tohoto důvodu je v Národnm parku zakázáno létat s dnes tak populárními drony, které ač vypadají neškodně a jejich provozovatel ani nezaznamená, že vlastně nevědomě způsobil nějaké škody, mohou vyrušit např. sokoly při hnízdění.

25.2.2021 (editace 12.3.2021)

Ing. Vít Privara, ForWOOD.

Něco málo z historie

  Na skalní věži v srdci NP České Švýcarsko nedaleko Jetřichovic se historicky nachází výletní altán, který nechal na místě vystavět hrabě Ferdinand Kinský na místě původní požární pozorovatelny v roce 1856. Dřevěný altán na vrcholku skalní věže byl Kinského dar své ženě kněžně Marii Anně Kinské, podle které byl i změněn původní název z Velký Ostrý na Mariina vyhlídka.

  Dřevěná vyhlídka na místě mnohokrát vyhořela převážně po úderech blesků a díky neukázněnosti turistů, naposled v roce 2003 po úderu blesku. Po té byla na vrcholku zbudována jednoduchá dřevěnná vyhlídka, která ale nevydržela dlouho, z důvodu použití nevhodného měkkého dřeva, které zejména v místě základového rámu uhnilo, což vedlo k jejímu uzavření v roce 2019 z důvodu bezpečnosti návštěvníků.

  Náš nový návrh vychází z historického návrhu, který byl převeden do současnosti. Z důvodu prodloužení životnosti konstrukce a zajištění dlohodobé bezpečnosti stavby byla pro konstrukci zvolena kombinace ocelového základového rámu s dřevěnou konstrukcí altánku. Zábradlí s dekorační dřevěnou výplní je doplněno decentním výpletem z nerezových sítí v nerezovém rámu.

 

  Zde je pár vizualizací našeho návrhu.

 

  Dále přikládáme pár obrázků z realizace, respektive z přípravy vzorků konstrukce na dílně. Stavbu jako generální dodavatel provádí firma Hantych s.r.o. ve spolupráci se svými subdodavateli.

  Vzhledem ke komplikovanému přístupu na staveniště který je možný pouze po pěších stezkách, byl pro výstavbu zvolen postup, kdy bude konstrukce kompletně připravena na dílně a následně po jednotlivých celcích letecky transportována na místo pomocí vrtulníku. Tento způsob montáže umožní minimalizovat vliv na přírodu v NPČS, také na místní stezky a minimalizuje omezení pro turisty v okolí stavby.

 

 

  Před realizací nové vyhlídky bylo nutné odstranit původní konstrukci a překontrolovat stav skály, která byla pod vyhlídkou nepřístupná.

  Rovněž byly provedeny nové kotvy pro novou konstrukci, kotvy byly na místě rovnou ověřeny tahovými zkouškami, abychom měli jistotu, že nám novou vyhlídku například nesfoukne silný vítr, který na vrcholku věže občas fouká. Původní kotvy jsou částečně využité jako doplňkové kotvení.

 

  S výstavbou je spojena i částečná uzavírka přístupu na vrchol Mariiny vyhlídky.

30.10.2020 (editace 12.3.2021)

Ing. Vít Privara, ForWOOD.

 

Na projektu se projektčně podílel tým ve složení:

Návrh:

Ing. Václav Jára

Tvorba 3D modelu/ zpracování 3D scanu poskytnutého NP ČŠ:

Ing. Vít Privara

PDSP, inženýring:

Vladimír Kašpar, DiS

Statický návrh konstrukce:

Ing. Jiří Holík

Posouzení a návrh hromosvodu a uzemnění:

Bc. Pavel Bohuněk

Vizualizace:

Ing. Arch. Břetislav Heczko

Projekty