Mariina vyhlídka NPČS

30.10.2020
NP České Švýcarsko

  Měli jsme tu čest zpracovat návrh nového altánku na Mariině vyhlídce v NP České Švýcarsko.

  Na skalní věži v srdci NP České Švýcarsko nedaleko Jetřichovic se historicky nachází výletní altán, který nechal na místě vystavět hrabě Ferdinand Kinský na místě původní požární pozorovatelny v roce 1856. Dřevěný altán na vrcholku skalní věže byl Kinského dar své ženě kněžně Marii Anně Kinské, podle které byl i změněn původní název z Velký Ostrý na Mariina vyhlídka.

  Dřevěná vyhlídka na místě mnohokrát vyhořela převážně po úderech blesků a díky neukázněnosti turistů, naposled v roce 2003 po úderu blesku. Po té byla na vrcholku zbudována jednoduchá dřevěnná vyhlídka, která ale nevydržela dlouho, z důvodu použití nevhodného měkkého dřeva, které zejména v místě základového rámu uhnilo, což vedlo k jejímu uzavření v roce 2019 z důvodu bezpečnosti návštěvníků.

  Náš nový návrh vychází z historického návrhu, který byl převeden do současnosti. Z důvodu prodloužení životnosti konstrukce a zajištění dlohodobé bezpečnosti stavby byla pro konstrukci zvolena kombinace ocelového základového rámu s dřevěnou konstrukcí altánku. Zábradlí s dekorační dřevěnou výplní je doplněno decentním výpletem z nerezových sítí v nerezovém rámu.

 

  Zde je pár vizualizací našeho návrhu.

 

  Dále přikládáme pár obrázků z realizace, respektive z přípravy vzorků konstrukce na dílně. Stavbu jako generální dodavatel provádí firma Hantych s.r.o. ve spolupráci se svými subdodavateli.

  Vzhledem ke komplikovanému přístupu na staveniště který je možný pouze po pěších stezkách, byl pro výstavbu zvolen postup, kdy bude konstrukce kompletně připravena na dílně a následně po jednotlivých celcích letecky transportována na místo pomocí vrtulníku. Tento způsob montáže umožní minimalizovat vliv na přírodu v NPČS, také na místní stezky a minimalizuje omezení pro turisty v okolí stavby.

 

 

  Před realizací nové vyhlídky bylo nutné odstranit původní konstrukci a překontrolovat stav skály, která byla pod vyhlídkou nepřístupná.

  Rovněž byly provedeny nové kotvy pro novou konstrukci, kotvy byly na místě rovnou ověřeny tahovými zkouškami, abychom měli jistotu, že nám novou vyhlídku například nesfoukne silný vítr, který na vrcholku věže občas fouká. Původní kotvy jsou částečně využité jako doplňkové kotvení.

 

  S výstavbou je spojena i částečná uzavírka přístupu na vrchol Mariiny vyhlídky.

Projekty