Koloshop Teplice

20.05.2019
Teplice

Na projektu nové centrály firmy Koloshop naše projekční kancelář spolupracovala od počáteční studie, přes dokumentaci pro stavební povolení až po prováděcí dokumentaci a autorský dozor při realizaci stavby. Na projektu jsme spolupracovali s Ing. Arch. Břetislavem Heczkem, který pro nás připravil vizualizace celého projektu a podílel se i na architektonickém konceptu jak exteriéru tak interiéru.

 

 

Na stavbě spolupracovanla firma Kasper cz, která měla na starosti dodávku nosných dřevěných prvků konstrukce, u kterých byl kladen důraz na přesné a čisté provedení všech spojů a ostatních detailů.

|Dále přikládáme několik fotografií z realizace stavby.

 

Projekty