Koloshop Teplice

20.5.2019
Teplice

Aktuální noční fotografie nové centrály firmy Koloshop

 

 

Na projektu nové centrály firmy Koloshop naše projekční kancelář spolupracovala od počáteční studie, přes dokumentaci pro stavební povolení až po prováděcí dokumentaci a autorský dozor při realizaci stavby. Na projektu jsme spolupracovali s Ing. Arch. Břetislavem Heczkem, který pro nás připravil vizualizace celého projektu a podílel se i na architektonickém konceptu jak exteriéru tak interiéru.

 

 

Na stavbě spolupracovanla firma Kasper cz, která měla na starosti dodávku nosných dřevěných prvků konstrukce, u kterých byl kladen důraz na přesné a čisté provedení všech spojů a ostatních detailů.

|Dále přikládáme několik fotografií z realizace stavby.

 

Projekty